Komórki organizacyjne

Dział Księgowości
Magdalena Ostaszewska - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 110

Anna Ciupa - Z-ca Głównego Księgowego - Kierownik Działu Księgowości
tel. 71 339 80 21 wew. 132
 
Dział Kadr i Organizacji Pracy
Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 130

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185

Dział Technologii Produkcji Rolniczej
Dorota Lidzba - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 217

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
Małgorzata Wajtkus - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 
 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Izabela Michniewicz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 150 
 
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Izabela Liskowiak-Jaremko - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197

Dział Teleinformatyki
Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Anna Gudz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
tel. 71 339 80 21 wew. 180

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 446

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
tel. 71 339 80 21 wew. 

Audytor wewnętrzny
Mariusz Więch
tel. 71 339 80 21

Koordynator do Spraw Dostępności

tel. 71 339 80 21 wew.

 

  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzesiewicz Lilianna
(2005-12-30 11:58:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzesiewicz Lilianna
(2022-05-04 10:35:54)