☰ Menu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Piątek 19.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferty pracy

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

DORADCA ROLNICZY lub STAŻYSTA ROLNICZY

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Wrocławska 54; 56-200 Góra

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości oraz technologii produkcji;
 • Realizuje zadania związane z pomocą rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji;
 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Kogo poszukujemy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w pracy w rolnikami.

Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie;
 • praca od poniedziałku do piątku (wolne weekendy);
 • możliwość zdobycia doświadczenia cenionego na rynku pracy;
 • dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe;
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy;
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych;
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników;
 • karty podarunkowe z okazji świąt dla dzieci pracowników.

Warunki pracy

 • praca terenowo-biurowa
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • częste kontakty zewnętrzne

Twoja aplikacja musi zawierać

 •  CV i list motywacyjny;
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko księgowa/księgowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2022 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje

    Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami
    Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
    Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
    Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie
    Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

    I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
    II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Dostępność

    Nasz Ośrodek jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
    Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Obowiązek informacyjny- rekrutacja (PDF - 88 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu i system czasu pracy: do uzgodnienia

Czym będziesz się zajmować 

 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
 • Aktualizowanie dokumentacji i procedur systemu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
 • Analiza realności przyjętych rozwiązań i procedur w realizacji zadań obronnych
 • Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, w tym prowadzenie czynności mających na celu wyjaśnienie zdarzeń i incydentów
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości
 • Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych

Kogo poszukujemy 

Wymagania niezbędne:    

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem fizycznym aktywów informacyjnych, materialnych i osobowych
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego połączona z umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość przepisów: Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz aktów wykonawczych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość zdobycia doświadczenia cenionego na rynku pracy
 • dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe
 • rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • karty podarunkowe z okazji świąt dla dzieci pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać 

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , poświadczone własnoręcznym podpisem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby  przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2022 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje 

 • Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem wiedzy i umiejętności

Dostępność 

 • Nasz Ośrodek jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Obowiązek informacyjny - rekrutacja (PDF - 88 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wytworzył:
Dorota Rycerz
Udostępnił:
Grzesiewicz Lilianna
(2018-06-06 13:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietras Waldemar
(2022-08-09 11:33:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 43937