Majątek

Stan majątku Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 
Rzeczowe aktywa trwałe – 8 487 906,89
1. Środki trwałe – 8 362 528,47
a) grunty - 1 993 595,18         
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 5 069 271,66
c) urządzenia techniczne i maszyny - 1 117 412,68
d) środki transportu – 182 248,95
2. Środki trwałe w budowie – 125 378,42
 
Sporządził:
Główny księgowy
Małgorzata Pawlak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Stan majątku Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 
Rzeczowe aktywa trwałe - 7 461 631,86
1. Środki trwałe - 7 316 201,51
a) grunty - 1 993 595,18         
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 302 455,92
c) urządzenia techniczne i maszyny - 1 009 229,64
d) środki transportu - 10 920,77
2. Środki trwałe w budowie - 145 430,35
 
Sporządził:
Główny księgowy
Ludwika Majkowska
 
Wytworzył:
Małgorzata Pawlak
Udostępnił:
Grzesiewicz Lilianna
(2017-04-24 12:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzesiewicz Lilianna
(2019-05-09 07:24:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki